top of page

Jag är ett brevhuvud

Jag är datum, plats

Jag är en formell och hövlig hälsning.

        Jag är en inledningsmening. Jag är en introduktionsmening. Jag är en mening som går ett ärende, som går ett ärende, går ett ärende. Jag är en plågsam bön från en desperat människa. Jag är otroliga mängder blygsamhet. Jag är en beskrivning av beundransvärda prestationer. Jag är en upprepning av blygsamhet. Jag är uppräkning, uppräkning, uppräkning. 

        Jag är ytterligare förklaringar, ett vidare förtydligande. Jag är en upprepning av plågor, en berättelse om misär. Jag trycker in fingret i variga sår. Jag åkallar mänskligheten. Jag åkallar samvetet. Jag åkallar skuldkänslor orsakade av svunna tiders händelser. Jag far med osanning på flit. 

        Jag är början av en berättelse. Jag är förklaring av en situation. Jag hänvisar till en annan berättelse. Jag är berättelsens mittpunkt. Jag är berättelsens höjdpunkt. Jag är berättelsens räkenskap. Jag är berättelsens fulländning. Jag är ett ordspråk som för ihop berättelsens handling på ett enkelt sätt. Jag är en ny tolkning av berättelsens moral. 

        Jag är ett förslag om en lösning. Jag är ännu en upprepning av plågor. Jag är ett slöseri av obestämda hot. Jag är ett ynkligt plågsamt skrik. Jag är nio tiondelar desperation och en tiondel ilska. Jag är ett erbjudande om sexuella tjänster. Jag är beskrivning av tid och plats. Jag är ett telefonnummer. 

     

       Jag är en formell och hövlig hälsning.

                  _____Jag är en underskrift. ___ 

                             Jag är ett namn. 

Översättning: EÖN

bottom of page